E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

'Skenderija' 2014. poslovnu godinu u gubitku 344.335 KM