START,

21.02.2012

Prije nekoliko godina Centralna banka BiH je napravila veliku studiju o stanju na cestama, u tunelima i na prugama u BiH i rezultati su bili poražavajući. Od tada se nije puno uradilo da se uklone problemi na koje je upozorila ova analiza

Rupe na cestama gutaju 220 miliona

Autori: DRAGAN BOŠNJAK

Država BiH je premrežena sa 22.500 kilometara cesta od čega je 3.788 kilometara magistralnih, 4.842 kilometra regionalnih i oko 14.000 kilometara lokalnih, ali i četrdesetak kilometara autoputa. NIJE BUDŽET NEGO NAMET Održavanje i građenje cesta je u nadležnosti entiteta, kantona i lokalne uprave, pa je to u praksi 14 preduzeća: direkcija za autoputeve u FBiH, dva javna preduzeća za magistralne ceste i deset kantonalnih u FBiH za regionalne te jedno preduzeće u RS koje nadzire magistralne i regi .....