DNEVNI LIST,

14.06.2016

Otkazi činovnicima i smanjenje plaća u javnim poduzećima

Autori: M.OSMOVIĆ

Uvjeti za dobivanje 550 milijuna eura kredita od Međunarodnog monetarnog fonda su rigorozni i BiH mora sve do jednog ispuniti, a to znači radikalne rezove prije svega u javnoj upravi i javnim poduzećima. Sadržaj Pisma namjere kojim država preuzima na sebe obvezu da će uraditi sve što MMF traži, javnosti nije priopćen s objašnjenjem da je to uobičajena praksa sve dok ga ne usvoji Međunarodni monetarni fond. Teške operacije Dio zastupnika u Parlamentu Federacije zatražio je od Vlade da im dostavi .....