OSLOBOĐENJE,

10.08.2017

Vlada Japana donirala više od 28 miliona eura

Autori: AMBASADA JAPANA U BIH

Vlada Japana je u okviru Japanske pomoći sektoru obrazovanja u BiH od 1997. do 2016. odobrila 28.252.021 euro u četiri projekta. To su Opšta grant pomoć, Temeljna grant pomoć za projekte ljudske sigurnosti (GAGP), Temeljna grant pomoć za kulturne projekte (GACGP) i Tehnička saradnja. U okviru Opšte grant pomoći, GAGP-a i GACGP-a, ukupno 90 osnovnih škola i drugih ustanova je podržano u vidu pomoći za izgradnju, rekonstrukciju i obnovu školskih objekata, sportskih dvorana i laboratorija, opremanj .....