1946 - 1989: SFR Jugoslavija

Pedro Almoldovar - specijalista sam u slušanju žena po autobusima, metroima...

Pregled fokusa

Izvor: Sineast, decembar 1991.godine

 

Objavljujemo razgovor sa slavnim španskim režiserom, scenaristom i bivšim glumcem, Pedrom Almoldovarom, štampan u „Sineastu“ 1991. godine. Kažu Almodovarova karijera je tipična priča senzacije preko noći. On je dijete pedesetih, koje je pobjeglo iz malog sela Calzada de Caltrava, da bi postao telefonista u Madridu.Ovo je interesantan intervju u kome Almoldovar govori o svojoj odluci da postane režiser, o filmovima koje je gledao u mladosti i koji su na njega ostavili dubok uticaj, o tome zašto ga više interesuju žene nego muškarci (kao glavni likovi njegovih ostvarenja)...

“Sineast”je bosanskohercegovački  filmski časopis čiji je izdavač bila Kinoteka Bosne i Hercegovine. Časopis je pokrenut 1967. godine i prestao je sa radom 2009. godine. Digitalni arhiv Infobiro sadrži digitalna izdanja “Sineasta” od 1967. do 2008. godine. Arhiva Infobiro-a je pretraživa i dostupna pretplatnicima arhiva, a reistrovati se možete ovdje.

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija