1946 - 1989: SFR Jugoslavija

O Bošnjacima iz 1990.

Pregled fokusa

Izvor: Naši Dani, 06.07.1990

Objavljujemo interesantan tekst, naslovljen "Bošnjaci dolaze",o Bosni i bošnjaštvu kao mogućoj nacionalnoj identifikaciji. Ovo je bila tema dvodnevnog simpozija 1990. godine. “Referati i diskusije imali su jednu temeljnu ishodišnu tačku: nacionalno ime Musliman zbog svog apsolutnog vjerskog sadržaja neprikladan je naziv za jedan narod povijesno poznat pod imenom Bošnjaci. …Uglavnom, svi se slažu da se osjećaj pripadnosti bošnjačkoj naciji ne može zabranjivati i da već na predstojećem popisu stanovništva treba otvoriti mogućnost ljudima da se izjasne kao Bošnjaci — muslimani, Bošnjaci — pravoslavni, Bošnjaci — katolici i Bošnjaci — ateisti (ili agnostici). Uz to, niko nije predložio da se Muslimanima ne dozvoli da se tako i izjašnjavaju.”

„Naši dani“ su bile petnaestodnevne novine, koje su štampane od 1987. do 1991. godine.To je bio list Saveza socijalističke omladine BiH,a glavni i dogovorni urednik Zoran O. Milanović .Sva navedena izdanja nalaze se u Infobiro-voj arhivi koja je pretraživa i dostupna pretplatnicima arhiva Infobiro.ba.

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija