1996 - Aktuelni period

ŠPREHENZI BOŠNJAČKI?

Pregled fokusa

Izvor: Feral Tribune, 11.03.1996, autor: Mirko Vid Mlakar

 

Interesantan tekst o bošnjačkom jeziku iz “Feral Tribune” (1996.) počinje ovako: “Prije ravno dvije godine, kad je stvaran temeljni zakon Federacije BiH, nije prošao naziv bosanski jezik, kako je bilo predloženo u sarajevskoj verziji, nego je usvojen Ustav u kojemu se kao jezici u službenoj uporabi navode bošnjački i hrvatski.” Autor naglašava da su se Muslimani u Bosni počeli baviti vlastitim jezikom od trenutka kada su priznati kao nacija. Rad na jeziku nije “usklađen” sa razvojem muslimanske nacije, a ni druge nacije u Bosni nisu rado prihvatili stvaranje bosanskoga/bošnjačkoga jezika.

“Feral Tribune” je satirična novina koja se štampala u Splitu. U početku bila je podlistak sedmične novine “Nedeljna Dalmacija”, a potom kao dodatak  listu “Slobodna Dalmacija” od 1984. do 1993. godine kada se počinje štampati kao sedmična novina. 2008. godine ova veoma popularna novina se ugasila. Digitalno arhiva Infobiro posjeduje sve brojeve “Feral Tribuna” od 1993. do 2008. godine I svi tekstovi su pretraživi i dostupni pretplatnicima arhiva, a reistrovati se možete ovdje.

Kolekcije

1990 - 1995: Rat u BiH / Rat u ex-Jugoslaviji

1996 - Aktuelni period