1996 - Aktuelni period

Potpisan Berlinski sporazum - Austriji dat mandat da okupira Bosnu

Pregled fokusa

Izvor: Oslobođenje, 14.06.2014, Autor: Enver Imamović

Trinaestog jula/srpnja potpisan je Berlinski sporazum i završen kongres velikih sila kojim je Austrija dobila pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu. U tekstu “Berlinski kongres” autor kaže: "Iako su na dnevnom redu bila brojna pitanja, ona u vezi s Bosnom su imala prioritet. Kongres je odbacio memorandum bosanskohercegovačkih pravoslavnih ustanika kojim su tražili pripajanje Bosne Srbiji. Odbačen je i sanstefanski prijedlog da Bosna stekne autonomiju u okviru Turskog carstva sa izabranom skupštinom. Sve se odvijalo po scenariju koji je napravila Austrija...” Narod u Bosni se usprotivio ovoj odluci (da će Austrija okupirati Bosnu uz sultanovu suglasnost a da same Bošnjake o tome nije niko ništa pitao) i poručio turskom sultanu da "može Švabi dati Stambol a ne Bosnu".

„Oslobođenje“ je dnevna novina sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini. Štampa se od 30. avgusta 1943. godine sve do danas. Digitalna baza Infobiro posjeduje kompletne brojeve „Oslobođenja“ od 2004. do danas i dio ratne arhive od oktobra 1994.  do decembra 1995. godine. Arhiva Infobiro-a je pretraživa i dostupna pretplatnicima arhiva, a reistrovati se možete ovdje.

Kolekcije

1990 - 1995: Rat u BiH / Rat u ex-Jugoslaviji

1996 - Aktuelni period