1996 - Aktuelni period

Zabrana kloniranja ljudi donesena 1998.

Pregled fokusa

Izvor: Feral Tribune, 04.01.2003, autor Darko Vukorepa

 12.januara 1998. godine 19 evropskih država  potpisalo je dokument o zabrani kloniranja ljudskih bića. 2001. godine postignuto je prvo kloniranje stanica čovjekova embrija. Ovdje možete pročitati tekst iz “Feral Tribuna” naslovljen “Klonovi napadaju”, u kome se kaže: “Čovjek je, nedvojbeno, znatno širi i složeniji fenomen od onoga u koji ga žele ukalupiti aktualna moralističko-ideološka naricanja nad činom kloniranja, koja predvode Bush & Papa...”

 “ Feral Tribune” je satirična novina koja se štampala u Splitu. U početku bila je podlistak sedmične novine “Nedeljna Dalmacija”, a potom kao dodatak  listu “Slobodna Dalmacija” od 1984. do 1993. godine kada se počinje štampati kao sedmična novina. 2008. godine ova veoma popularna novina se ugasila. Digitalno arhiva Infobiro posjeduje sve brojeve “Feral Tribuna” od 1993. do 2008. godine I svi tekstovi su pretraživi i dostupni pretplatnicima arhiva, a reistrovati se možete ovdje.

 
Kolekcije

1990 - 1995: Rat u BiH / Rat u ex-Jugoslaviji

1996 - Aktuelni period