1996 - Aktuelni period

Prije 123 godine nastala odbojka

Pregled fokusa

Izvor: Oslobodjenje 03.10.1994., autor T.Novaković

Povodom godišnjice ovog sporta, objavljujemo tekst “Odbojka osvojila svijet”, u kome autor ističe: “Vrhunska odbojka će se sve više profesionlizirati, kako na svjetskom, tako i na evropskom nivou, i to u svim segmentima (u federacijama, klubovima...). To, naravno, ne podrazumijeva »gašenje« amaterizma u ovom sportu, ali će težnja ka profesionalizaciji biti dominantna.”

„Oslobođenje“ je dnevna novina sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini. Štampa se od 30. avgusta 1943. godine sve do danas. Digitalna baza Infobiro posjeduje kompletne brojeve „Oslobođenja“ od 2004. do danas i dio ratne arhive od oktobra 1994.  do decembra 1995. godine. Arhiva Infobiro-a je pretraživa i dostupna pretplatnicima arhiva, a reistrovati se možete ovdje.

Kolekcije

1990 - 1995: Rat u BiH / Rat u ex-Jugoslaviji

1996 - Aktuelni period