1996 - Aktuelni period

Oslobođeno Sarajevo

Pregled fokusa

Dnevna zapovijest maršala Tita povodom oslobodjenja Sarajeva

U višednevnim žestokim borbama na širem području Sarajeva, pod vrlo teškim uslovima planinskog zemljišta naše trupe slomile su spoljne odbrane sarajevskog utvrđe­nog rejona i stegnuvši obruč oko samog grada, danas 6 aprila 1945 godine, na juriš su zauzele i oslobodile Saraje­vo, glavni grad Bosne i Hercegovine. U ovim borbama istakle su se naše jedinice pod ko­mandom generalmajora Radovana Vukanovića, generalmajora Slavka Rodića i pukovnika Pere Kosorića. Izražnvam svoju zahvalnost svim borcima i rukovodiocima jedinica koje su izvojevale ovu sjajnu pobjedu.N eka je slava palim junacima za oslobođenje naše otadžbine! Smrt fašizmu — sloboda narodu!

Vrhovni komandant Jugoslavenske armije Josip Broz TITO

Prvi broj tuzlanskih novina “Front slobode” izdat je 7. novembra 1943. godine, a posljednji broj štampan je u junu 2005. List Narodnodolobodilačkog pokreta (NOP),  koji je preživio Drugi svjetski rat i agresiju na BiH, nažalost, nije preživio mir. U arhivu INFOBIRO dostupni su primjerci Fronta Slobode u periodu 1943 i 1944 godine. Za uvid u ove rbokjeve potrebno je pratite link

Kolekcije

1990 - 1995: Rat u BiH / Rat u ex-Jugoslaviji

1996 - Aktuelni period