1996 - Aktuelni period

Svjetski dan prosvjetnih radnika

Pregled fokusa

Izvor: Oslobođenje, 06.10.2005., autor: Fena

Peti oktobar se obilježava kao Svjetski dan nastavnika, koji je UNESCO proglasio 1994. godine. Na ovaj dan treba istaći da je rad učitelja i nastavnika  jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te da se kao takav treba cijeniti. U tekstu Protiv diskriminacije u obrazovanju” povodom ovog dana tadašnja predsjednica Sindikata srednjeg obrazovanja u BiH je istakla: “Položaj prosvjetnih radnika i danas kao i ranijih godina nije na zavidnom položaju. Nismo zadovljni ni plaćama, ni statusom, ni reformom obrazovanja... U 21. stoljeću mi prosvjetni radnici moramo odlučno stati protiv svih oblika diskriminacije, a pogotovo svih oblika diskriminacije u obrazovanju. Mi moramo slati poruke mira i tolerancije, a nikako segregacije"

„Oslobođenje“ je dnevna novina sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini. Štampa se od 30. avgusta 1943. godine sve do danas. Digitalna baza Infobiro posjeduje kompletne brojeve „Oslobođenja“ od 2004. do danas i dio ratne arhive od oktobra 1994.  do decembra 1995. godine. Arhiva Infobiro-a je pretraživa i dostupna pretplatnicima arhiva, a reistrovati se možete ovdje.

Kolekcije

1990 - 1995: Rat u BiH / Rat u ex-Jugoslaviji

1996 - Aktuelni period