1996 - Aktuelni period

Međuanarodni dan borbe protiv homofobije

Pregled fokusa

Izvor:Oslobođenje, 17.05.2012., Autor: Saša Gavrić

17. maj je Međuanarodni dan borbe protiv homofobije i obilježava se od 1990. godine kada je Svjetska zdrastvena organizacija (WHO) homoseksualnost skinula sa liste bolesti.U komentaru „Stop homofobiji“, „Oslobođenje“ 2012., autor ističe:“ Homofobija i transfobija su oznaka nezrelih društava, a za nadati se da će se Bosna i Hercegovina pokazati kao sve zrelija i zrelija. Postajući članica Vijeća Evrope i na putu ka Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina se obavezala da će poštovati ljudska prava svih građana/ki…Država je dužna obezbijediti sigurnost i ravnopravnost svim građanima/kama, neovisno od njihove seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spola, etničke pripadnosti ili drugih ličnih karakteristika.”  

 „Oslobođenje“ je dnevna novina sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini. Štampa se od 30. avgusta 1943. godine sve do danas. Digitalna baza Infobiro posjeduje kompletne brojeve „Oslobođenja“ od 2004. do danas i dio ratne arhive od oktobra 1994.  do decembra 1995. godine. Arhiva Infobiro-a je pretraživa i dostupna pretplatnicima arhiva, a reistrovati se možete ovdje.

Kolekcije

1990 - 1995: Rat u BiH / Rat u ex-Jugoslaviji

1996 - Aktuelni period