1996 - Aktuelni period

Europski dan jezika

Pregled fokusa
Untitled document

Izvor: Oslonođenje 17.06.2005., Autor:An.Šimić

Danas, 26. septembar, slavi se kao  Europski dan jezika, koji je utemeljilo Vijeće Europe 2001. godine "Europske godine jezika", s ciljem poticanja jezične različitosti, višejezičnosti i cjeloživotnog učenja.Pročitajte tekst iz “Oslobođenja” naslovljen Svako ima parvo izabrati svoj jezik gdje autor ističe “Svaki Bosanac treba biti svjestan tradicije i ponosan na nju. Izbor jezika prema nacionalnom identitetu, ali ne i zanemarivanje kulturnog naslijeđa. Rješenja za jezičku situaciju u kojoj se nalazi BiH moraju proizaći iz objektivno spoznate društveno-politicke situacije, ne parcijalne, nego sveobuhvatne, i trebaju biti plod opće suglasnosti lingvista i društvenog faktora."

„Oslobođenje“ je dnevna novina sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini. Štampa se od 30. avgusta 1943. godine sve do danas. Digitalna baza Infobiro posjeduje kompletne brojeve „Oslobođenja“ od 2004. do danas i dio ratne arhive od oktobra 1994.  do decembra 1995. godine. Arhiva Infobiro-a je pretraživa i dostupna pretplatnicima arhiva, a reistrovati se možete ovdje.

Kolekcije

1990 - 1995: Rat u BiH / Rat u ex-Jugoslaviji

1996 - Aktuelni period