1996 - Aktuelni period

Staro-bosanski natpisi

Pregled fokusa

U Glasniku Zemaljskog muzeja iz juna 1890.godine grupa autora: Vid Vuletić - Vukasović, Tomo Dragičević i Matija Bijelić opisali su staro-bosanske natpise na Stećcima u natpisi u selu u Zaseoku i selu u Premilovom polju. /.../Natpis nalazi se u selu Zaseoku na takozvanim „Posteljinama" u" kotaru zvornickom, a tuzlanskom okružju, na jednom stecku (mramoru), koji je usaden u obliku stupa. Taj je stecak izdjelan od kamena vapnenca (bjelca) i otesan je na tri strane ravno; sa cetvrte — zapadne strane je ponešto ispupcen. Visok je od zemlje 135, širok 75, a debeo 50 centimetra. Natpis uejecen je na onoj strani stecka, koja je istoku okrenuta. /.../ U Premilovom polju, koje je od Ljubinja udaljeno skoro dva sata te pripada opcini Glecevci, ima starodrevno groblje sa mnogijem nadgrobnijem spomenicima u obliku ravnijeh ploca i ogromnijeh stecaka. Veci je dio ovog nadgrobnog kamenja bez natpisa ili šara. Mnogi su stecci prevrnuti i ošteceni, ploce pak pokriva dosta debeo tavan zemlje, zbog cega bi se moglo zakljuciti, da je to groblje dosta staro i svakako iz doba, prije nego što je Bosna i Hercegovina pala pod vlast otomansku. Za uvid u puni tekst pratite link

Glasnik Zemaljskog muzeja je prvi naučni časopis u Bosni i Hercegovini. Prvi broj objavljen je 1889.godine i najdugovječni je časopis u BIH sa kontinuitetom izlaženja više od 130 godina. Digitalni arhiv INFOBIRO kroz projekte digitalizacije pisane kulturne baštine izvršio je diigtalizaciju i povećanje dostupnosti brojeva Glasnika u periodu od 1889 do 1940. Za uvid u digitalizirane brojeve Glasnika pratite link

Pristup ovim tekstovima i historijskom arhivu štampe BiH u cjelini je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje!

Video materijali
Kolekcije

1990 - 1995: Rat u BiH / Rat u ex-Jugoslaviji

1996 - Aktuelni period