1996 - Aktuelni period

AHDNAMA

Pregled fokusa

28.maja 1463.godine Sultan Mehmeda II Fatiha uručio je fra Anđelu Zvizdoviću AHDNAMU dokument kojim se garantuje kao garant slobode ispoljavanja vjere.  To je prvi poznati dokument u historiji u kojem je jedan vladar kao predstavnik svoje vjere, u ovom slucaju islama, katolicima dao jamstva za život, slobodu vjeroispovijesti i svih oblika vjerskog djelovanja na podrucju današ nje BiH. Ovaj dokument je znacajan zato što su tek u prošlom stoljecu Ujedinjeni narodi donijeli Deklaraciju o vjerskoj toleranciji. Magazin Slobodna Bosna je 2013.godina propitivala Šta je nama Adhnama vidjeti link 

Slobodna Bosna je magazin koji je izlazio u Sarajevu u periodu od 1995 do  2015. godine kada je prinatno izdanje ovog magazina prestalo sa izlaženjem. INFOBIRO arhiv u svom Savremenom arhivu čuva izdanja Slobpdne Bosne od 2003.godine. Više na link

 

 

Kolekcije

1990 - 1995: Rat u BiH / Rat u ex-Jugoslaviji

1996 - Aktuelni period