1996 - Aktuelni period

Ivo Andrić objavio prvu pjesmu

Pregled fokusa
Untitled document

Izvor: Bosanska vila 30.septembar 1911.

Ivo Andrić je 30. septembra 1911. godine objavio svoju prvu pjesmu, naslovljenu "U sumrak". Pročitajte ovu pjesmu sačuvanu u Infobiro digitalnom arhivu: "U sumrak pevaju devojke. Njini su glasovi meki i dahnu svežinom cveća i ljubavi. Njina je pesma blaga, kao kad behar opada. Ona ima nešto od mojih ljubavi: davno, toplo i lepo. Ona podseća na sarajske sumrake, kad jablanovi sjaju u crvenu zlatu, kao vitke ponosne žene. Kao rumene latice zasiplju me glasovi. Pevaju , devojke. Pevaju lepo. To liči na pozdrav od starih prijatelja, na spomen onoga, što proživih u ljubavi i zanosu. One pevaju, u suton, kao sreća moja, da mi rupcem maše. Ali srce je moje tamno jezero, koga ništa ne diže i u kom se niko ne ogleda."

"Bosanska vila", list za zabavu, pouku i književnost pokrenut je u Sarajevu 1885. godine kao organ Učiteljskog udruženja. Do 1895. godine bio je jedini književni list u Bosni i Hercegovini. List je prestao da izlazi 15. juna 1914. Digitalni arhiv Infobiroa sadrži sva izdanja "Bosanske vile" od 1885. do 1914. godine. Pristup ovim tekstovima i kompletnom historijskom arhivu štampe BiH je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje!

 

Kolekcije

1990 - 1995: Rat u BiH / Rat u ex-Jugoslaviji

1996 - Aktuelni period